Posts Tagged ‘Bok’

Djupets fångar : ubåtsbesättningen som trotsade döden

I oktober 1944 var den amerikanska flottans ubåt ”Tang” redan legendarisk – hon hade sänkt fler fientliga fartyg, räddat fler besättningar från nedskjutna flygplan, och genomfört fler djärva ytattacker än någon annan ubåt under kriget i Stilla havet. Men på hennes femte patrulleringsuppdrag gick det snett. Hennes sista torped avfyrades rakt mot sitt mål, men plötsligt vände den tillbaka i en oberäknelig rundbana och träffade ubåten med så stor kraft att hälften av den 87 man starka besättningen omedelbart dog.
De som överlevde kämpade nu för sina liv i ubåten, omkring 50 meter under ytan, medan japanerna avfyrade dödliga sjunkbomber. När syret var slut gjorde några av männen en djärv uppstigning. Bara nio man ur besättningen överlevde och lyckades trampa vatten i över 8 timmar. Men det var bara början på långt större prövningar.

Djupets fångar : ubåtsbesättningen som trotsade döden får [rating:93/100]

Be the first to comment - What do you think?  Posted by kursk submarine - February 2, 2013 at 12:00 pm

Categories: Böcker   Tags:

Flukten fra dypet; den utrolige historien om ubåten Tang

Den amerikanske ubåten Tang var en legende, den hadde senket flere skip og reddet flere skipbrudne enn noen annen alliert ubåt i Stillehavet. Men i oktober 1944 inntreffer katastrofen. Tangs siste torpedo vender om og treffer ubåten med så voldsomkraft at halvparten av mannskapet dør umiddelbart. Resten kjemper en fortvilet kamp for å overleve mens ubåten synker. Dette er historien om de som overlevde og de påfølgende måneder med tortur i japansk fangenskap.

Flukten fra dypet; den utrolige historien om ubåten Tang får [rating:25/100]

Be the first to comment - What do you think?  Posted by kursk submarine - January 29, 2013 at 12:00 pm

Categories: Böcker   Tags:

Polska ubåtar i Mariefred : en nästan okänd episod från andra världskriget

“Visste du att det låg tre polska ubåtar internerade i Mariefred under andra världskriget?” Nej, det är nog inte många som känner till de polska ubåtarnas öde. Historien tar sin början i september 1939, fem ubåtar får en order att patrullera havet utanför Polens gränser. Men operationen går helt fel och tre av ubåtarna hamnar i Sverige, ursprungligen med avsikt att bli reperarede efter striderna. Det resulterar med en internering i Mariefred under resten av kriget. Författaren har haft god hjälp med att berätta denna spännande historia av en av de polska ubåtsmännen, som bidragit med dokument och fotografier. Nu är det snart 70 år sedan dessa händelser utspelades, men det är på tiden att denna säregna historia äntligen kommer på pränt. Och det handlar inte bara om polska ubåtsmän i Mariefred utan också om vad Sveriges neutralitetspolitik innebar i praktisk handling.

Polska Ubåtar i Mariefred en nästan okänd episod från andra världskriget får [rating:50/100]

Be the first to comment - What do you think?  Posted by kursk submarine - January 28, 2013 at 12:00 pm

Categories: Böcker   Tags:

Hårsfjärden – Det hemliga ubåtskriget mot Sverige


Under två dramatiska oktoberveckor 1982 jagade den svenska marinen sex främmande utbåtar i Stockholms skärgård, flertalet i Hårsfjärden nära Muskö örlogsbas. Efteråt fastslogs det att inkräktarna – precis som Whiskey-ubåten vid Karlskrona 1981 – kom från Sovjetunionen. Sverige överlämnade den kraftigaste protestnoten i modern tid till Moskva och relationen mellan länderna frös till is. Men var de gäckande utbåtarna verkligen sovjetiska? Eller finns det en annan förklaring till 1980-talets ständiga ubåtskränkningar? Forskningsprofessor Ola Tunander (f. 1948), verksam vid det internationella fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo, har granskat tidigare hemliga dokument och intervjuat nyckelpersoner i flera länder. Han har funnit att samtliga “bevis” mot Sovjetunionen var påhittade eller förvanskade, och att några högt uppsatta svenska militärer systematskt hade undanhållit eller hemligstämplat alla fakta som pekade på motsatsen. Ubåtarna som den svenska marinen var nära att sänka i Hårsfjärden var med största sannolikhet amerikanska – och undervattensoperationerna var en del i en hemlig psykologisk krigföring mot vårt land.

Hårsfjärden får [rating:75/100]

Be the first to comment - What do you think?  Posted by kursk submarine - January 27, 2013 at 12:00 pm

Categories: Böcker   Tags:

Dödens hav – Östersjön 1945

Historien om det som inträffade i Östersjön 1945 saknar motstycke och har aldrig tidigare berättats i Sverige. Torpederade av ryska ubåtar och bombade av brittiska RAF dog här över 25.000 oskyldiga människor i fyra av tidernas största fartygskatastrofer under andra världskrigets sista dagar. I januari 1945 sänkte en rysk u-båt det stora tyska motorfartyget Wilhelm Gustloff. Av de drygt 10.000 människorna ombord räddades knappt 1000! Samma u-båt sänkte två veckor senare lasarettsfartyget General von Steuben, varvid nästan 4000 människor följde farttyget i djupet. I april sänktes motorfartyget Goya av en annan rysk u-båt. Ombord fanns nästan 7000 människor. Fartyget försvann på sju minuter och endast 198 liv kunde räddas. I maj bombade engelska RAF tre fartyg, ovetande om att nazisterna där packat ihop nästan 8000 fångar från ett flertal koncentrationsläger. Resultatet blev förödande: några dagar före fredsslutet omkom mer än 6000 människor på dessa fartyg.

Dödens Hav av Claes Göran Wetterholm får [rating:90/100]

Be the first to comment - What do you think?  Posted by kursk submarine - January 26, 2013 at 7:21 pm

Categories: Böcker   Tags: